MEN’S SABRE

CHOY Yu Yong

CHUA Ernest Wee Kun

ER Fellini You Di

FONG Zheng Jie

LAM Jing Siang

LEU Clive Yi Yang

LOH Ron Ken Yang

LOO Nicholas Wei-Hao

SAHARUDIN Ahmad Huzaifah Bin

SEE Daniel Rui En

SEE Jorelle Zhuo Rui

MOHAMMED SOPHIAN Danial Haqim Bin

TAN Jeremy Zheng Yi

KOH Sean Elisha Tze Li

NG Jared Jun Heng

POH Yu Yang Antonio