WOMEN’S FOIL

HUANG Melanie Xin Yi

TAN Eleanor Shu Ya

TEO Vanessa

WONG Nicole Mae Hui Shan

WONG Tatiana Yu Rong

BERTHIER Amita

CHUA Yi Jia

LAU Ysien

WONG Maxine Jie Xin

BROBERG Carolina

CHAN Denyse

LIM Rachel Mary Li-Hsuen

TAN Jia Lin